โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-20 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-11-20

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัท ฮาดาญา โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานแม่นายของบริษัทฮาดาญา โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางปรีดา ตัญจนะ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท ฮาดาญา โกลบอล... >> อ่านต่อ


ITAP-Who
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / คลังความรู้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแป... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัทสหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โครงการแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสายพานลำเลียงดินด้วยระบบปัญญาดิษฐ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม หัวหน้าโครงก... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะลำปาง ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสว... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัดงานนิทรรศการ โดย นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา