โลโก้เว็บไซต์ ITAP-Who | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ITAP-Who

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 662 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา