โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ยุคจักวาลนฤมิตรธุรกิจจัดงานนิทรรศการ โดย นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นบีทู ออร์แกไนเซอร์ ต.ต้นผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการให้บริการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการในรูปแบบต่างๆทุกประเภท โดยภายใต้โครงการนี้นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ โดยมีนายกิตติภพ นำลอง ตัวแทนสถานประกอบการ ได้ให้ข้อมูลและปัญหาที่พบของสถานประกอบการที่พบเจอในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากการระบาดของโควิดส่งผลให้รายได้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนลดลง ส่งผลให้ต้องเลิกจ้างพนักงาน นักวิจัยและสถานประกอบการได้มองเห็นช่องทางในการพัฒนาภายในอนาคต จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการสู่ยุคจักรวาลนฤมิตร Metaverse โดยได้จัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมนำธุรกิจบริการจัดนิทรรศการเข้าสู่ยุคจักรวาลนฤมิตรผ่านการใช้เหรียญดิจิทัล โดยใช้กรอบแนวคิดการทำธุรกิจนิทรรศการแบบ Event oriented Thinking แบบการคิดแบบเส้นตรง และ Systems Thinking แบบการคิดหลายระบบ มาใช้เป็นกรอบแนวคืดในการศึกษาภายในโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่สถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมต่อไปในอนาคตอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา