โลโก้เว็บไซต์ ประเมินปิดโครงการ ITAP | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินปิดโครงการ ITAP

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 21 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 พฤศจิกายน 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : บริษัท น้ำใส ใจจริง จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP เข้าร่วมประเมินปิดโครงการ ณ บริษัท น้ำใส ใจจริง จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา