โลโก้เว็บไซต์ ประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา