โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566

สถานที่ : โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา >> อ่านต่อ


ประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPUกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPUกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPUกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดลำปาง แพร่ ลำพูน และเชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPUกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดลำปาง แพร่ ลำพูน และเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 6 ทั้งหมด 6

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา