โลโก้เว็บไซต์ ประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 21 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน 2565 - 16 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : จังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา