โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประเมินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP บริษัท ดำรงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จำกัด  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประเมินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP บริษัท ดำรงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการในการประเมินปิดโครงการ ณ บริษัท ดำรงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำโครงการเรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างขวดแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ" มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างขวดแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตด้านการล้างขวดแก้วบรรจุน้ำพริกของสถานประกอบการ ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้เครื่องล้างขวดแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ วัสดุเกรดสแตนเลส และสามารดลดระยะเวลาในการทำงานของคนได้มากถึง 3 เท่า ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา