โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 1138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Microsoft Teams เวลา 9:00 น.โครงการการศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับสถานประกอบการบ้านผลไม้เชียงราย
โดย นายทัชชกร ธรรมปัญญา หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัทบ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ภายใต้โครงการนี้นายทัชชกร  ธรรมปัญญาได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ โดยนักวิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้กับสถานประกอบการ โดยทำการศึกษาและเก็บข้อมูลโหลดทางไฟฟ้าของสถานประกอบการ และทำการวิเคราะห์และออกแบบโหลดทางไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ที่ทางสถานประกอบการมีความต้องการ
ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าของบริษัทอีกด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา