โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้งต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้งต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

 โครงการแนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตและแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มสายน้ำผึ้งโดย นางแคทรียา พร้อมเพรียง หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้งต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ภายใต้โครงการนี้นางแคทรียา พร้อมเพรียง ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ โดยมี นายพร้อมพงษ์ จันทร์หอม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคณะสมาชิกชุมชน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและแนะนำผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ส้มอบแห้ง ส่งออกส้มหวานสายน้ำผึ้งอร่อยจากสวน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ข่าหด สรรพคุณลดความหย่อนยานภายในให้กระชับ บรรเทาอาการมดลูกหย่อนยานให้กระชับ แก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด บรรเทาอาการปวดประจำเดือน สมุนไพรแก่นฝางสมุนไพรพื้นบ้าน บำรุงโลหิต ลดอาการปวดบวมของมดลูกในสตรีหลังคลอดบุตร ยับยั้งเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง ช่วยเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดง เหมาะสำหรับคนไข้หลังการครีโม และยังมีสมุนไพรหญ้าไผ่น้ำที่เป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยผู้ทำครีโม อีกด้วย โดยนักวิจัยได้มีส่วนร่วมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในการพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้แก่ชุมชนอีกทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดผลิตภัณฑ์ส้มสายน้ำผึ้งเพื่อหาแนวทางในการวางแผนสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาที่ดีให้แก่ชุมชนอีกด้วย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา