โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-09 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-09

TRM-Plus-2565
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility (TM) ภายใต้ โครงการ Talent Resource Managements Plus (TRM-Plus) ตั้งแต่บัตนี้ – 31 ธันวาคม 2565 *** ลักษณะของโครงการ *** 1. นักวิจัย (บุคลากรภายในกลุ่ม 9 มทร.) ที่ลงทะเบียนในระบบ TRM-Platform 2. สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนยื่นเจตจำนงค์ร่วมโครงการในระบบ TRM Platform และมีความพร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยในรูปแบบ In cash ตามเงื่อนไข 3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2566 *** ข้อกำหนดของ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา