โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-20 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-20

ITAP สนับสนุน SMEs ด้านใดบ้าง
พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 / คลังความรู้

ITAP ให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน    1. ITAP ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 2. ITAP สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 3. ITAP สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในระดับประเทศเพื่อเป็นแหล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา