โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-08 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-08


ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Reinventing University ภายใต้ Creativa Lanna ประจำปี 2565
เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Reinventing University ภายใต้ Creativa Lanna ประจำปี 2565 จำนวน 6 โครงการ >> อ่านต่อ


เปิดรับข้อเสนอโครงการ ITAP 2566
เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา