โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Reinventing University ภายใต้ Creativa Lanna ประจำปี 2565 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Reinventing University ภายใต้ Creativa Lanna ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Reinventing University ภายใต้ Creativa Lanna ประจำปี 2565 จำนวน 6 โครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา