โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ของ นายเกษม ตรีภาค ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ของ นายเกษม ตรีภาค ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 1967 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วน จำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ของ นายเกษม ตรีภาค อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หัวหน้าโครงการ"

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ปงลังกา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องจักร และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง อาจารย์สังกัดวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้ นายเกษม ตรีภาค (หัวหน้าโครงการ) ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุม โดยมี นายวรเศรษฐ์ จิระเอกวัฒน์ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) พร้อมทั้งคณะสถานประกอบการ ได้ร่วมรับฟัง และร่วมหารือ แนวทางในการพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อต่อยอดโครงการและเพิ่มศักยภาพให้แก่สถานประกอบการด้วย 

โดยนักวิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสำรวจโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อสำรวจตำแหน่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และวิเคราะห์รูปแบบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ที่ทำให้มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ที่ไม่เสถียร อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลแนวทางเลือกประกอบการตัดสินใจให้แก่สถานประกอบการในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการและมีการแนะนำให้มีการขอทุนต่อยอดในอนาคตอีกด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา