โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2565  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2565 

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2565 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา