โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Reinventing Univercity ภายใต้ Creative Lanna รอบ 2 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Reinventing Univercity ภายใต้ Creative Lanna รอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 23 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) รอบ 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา