โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-07 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-07

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ฯ เวียดนาม ตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาการศึกษา งานวิจัยของสองมหาลัย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ธีรศักดิ์ สมศักดิ์    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย  รองผู้อำนวยส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา