โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566

สถานที่ : -

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 
โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 

โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม Pre-Talent Mobility ผ่านกลไก ประจำปีงบประมาณ 2566

✅สนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ✅

**หลักเกณฑ์การสนับสนุน**
-สถานประกอบการ มีโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
-สถานประกอบการมีการจดทะเบียน นิติบุคคล (วิสาหกิจชุมชนก็ได้)

-นักวิจัย 1 คน ต่อ 1 โครงการ 1 สถานประกอบการ 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการผ่านคิวอาร์โค้ดแนบท้ายโปสเตอร์การรับสมัคร
หรือลิงค์ดาวน์โหลด https://shorturl.asia/CG9oQ


และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF มายัง E-mail: spu@rmutl.ac.th ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา