โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลตามตัวชี้วัด SDG ประจำปี 2023-2024 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลตามตัวชี้วัด SDG ประจำปี 2023-2024


ข้อมูลตามตัวชี้วัด SDG ประจำปี 2023-2024 

จำนวนงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา