โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา ม .ราชมงคลล้านนา ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” CARC 2024 ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา ม .ราชมงคลล้านนา ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” CARC 2024 ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           นักศึกษา ทีม Lanna Robot Automation ประกอบด้วยนายไพศาล กันทะคำ นายวรวิช นามบ้านปงน ายอนวัช คำดา นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี อาจารย์กัญจน์ นาคเอี่ยม เป็นผู้ฝึกสอนและอาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร ผู้ควบคุมทีม ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์โบว์ลิ่ง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

            การแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือของบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา


คลังรูปภาพ : 22-6-67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา