โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น...มาแล้ว | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น...มาแล้ว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2567 โดย กาญจนา บุญทาศรี จำนวนผู้เข้าชม 2020 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น...มาแล้ว

  • ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมทางเพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย

#Learning by doing

#เรียนแล้วได้ของกลับด้วย ฉ่ำ!!

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา