โลโก้เว็บไซต์ Merry Christmas and Happy New Year 2024 ... จาก ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Merry Christmas and Happy New Year 2024 ... จาก ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightened สุขสันต์วันคริสต์มาสและในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ enlightened

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ

สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

และปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา