โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2566 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ และนักศึกษาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายอิงควัฒน์ ทับหุ่น                      
2. นางสาว ณัชชา โพธิ์ศรี
3. นางสาวชลธิชา อินทรา
ผู้ช่วยวิจัยนางสาวพรลพัส ยิบประดิษฐ์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และนางอุษณีย์กรณ์ จุ้ยแหวว ประธานวิสาหกิจชุมจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสได้รับรางวัลเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2566
จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก 76 จังหวัด

จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่พร้อมเงินรางวัลการประกวด
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2566


ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา