โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent Mobility  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent Mobility ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 3616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุนโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม Talent Mobility ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และแชร์ประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่่อขอรับทุนโครงการ Talent Mobility ให้แก่นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

นำโดย รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ได้แนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา รวมทั้งชี้เเจงแนวทาง Talent Mobility แบบใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมกับ นายครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการให้มีความน่าสนใจ อีกทั้งได้ให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกับนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมในการเขียนข้อเสนอโครงการ เเละแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยให้มีความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Talent Mobility ให้กับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา