โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการขนมปังเสริมโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพ โดย นางสาวศกุนตลา สายใจ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

ภายใต้โครงการนี้นางสาวศกุนตลา สายใจ ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ โดยมี นายสิริพล เพ็งโฉม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และให้โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานวิจัย และแนะนำการเลี้ยงจิ้งโกร่ง จิ้งหรีดของชุมชน  โดยนักวิจัยได้มองเห็นช่องทางการต่อยอดผลผลิตจิ้งหรีดที่เกิดจากชุมชนเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพโดยคุณสมบัติของผงโปรตีนจากจิ้งหรีดที่มีจุดเด่นคือปริมาณโปรตีนที่มีไฟเบอร์สูงปริมาณไขมันน้อยคอเลสเตอรอลต่ำและปราศจากสารกลูเตนนำมาพัฒนาใช้เสริมคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมปังเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติ โดยนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยอาศัยจุดเด่นของจิ้งหรีดของชุมชนนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดคุณค่าทางอาหารต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา