โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมกิจกรรม workshop การปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ Re-inventing University
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการร่วมจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม workshop การปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพานิชย์ Re-inventing University โดยรองศาสตราจาร์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายแนวทางการปฏิรูปหน่วยงาน (One RMUTL) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเลื่อมล้ำและขจัดปัญหาความยากจน โดยม... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Ranking 2024 ของมทร.ล้านนา
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Ranking 2024 และการคัดเลือกผลงาน SDGs ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำเข้าสู่ระบบ Times Higher Education Impact Ranking 2025 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ขั้น 2 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่  ภายใต้การอบรม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ชี้แจงและหารือแนวทางผลการดำเนินงานที่ทางกลุ่มงานได้รับมอบหมาย ให้มีการส่งเสริม รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบตัวช... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  บูรณาการสู่การกำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGs”   (Sustainable Development Goals)      วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรง... >> อ่านต่อ


ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

  ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching  “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” >> อ่านต่อนักศึกษา ม .ราชมงคลล้านนา ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” CARC 2024 ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567

           นักศึกษา ทีม Lanna Robot Automation ประกอบด้วยนายไพศาล กันทะคำ นายวรวิช นามบ้านปงน ายอนวัช คำดา นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี อาจารย์กัญจน์ นาคเอี่ยม เป็นผู้ฝึกสอนและอาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร ผู้ควบคุมทีม ชนะเลิศ“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์โบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสู่รั้วราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

         วันที่ 21  มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,723  คน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมการเรียนรู้และรับฟังการชี้แจง การรายงานตัวชี้วัดที่ทางหน่วยงานต้องได้รับผิดชอบในการรายงาน และการใช้งานของระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดของผู้ร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 221


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา